The now searchable  list of defendants in an infringement action brought by Burberry (SDNY 1:12-cv-00479-TPG) (complaint not on ECF)
John Doe 1
QIAO RENFENG A/KA QIU YANYANG AIKIA LIN RUI A/K/A CHEN DERONG A/K/ A XUE BINXUAN A/K/A YONGBO LI A/KIA XIAO JINGJING A/KIA JIANG AI A/KIA XUZHEYE XUZHEYE A/KIA XU ZHEYE A/KIA ZHOUMINMIN AIKIA ZHAO LI AIKIA ZHENG LINTIAN A/K/A LINTIAN ZHENG AIKIA
John Doe 2
A/K/A LIUQING WU A/K/A WU LIUQI G
John Doe 3
AIKIA HONGPUYI A/K/A WANGHAO A/K/A LIUTAO A/K/A LIMEI XIAO A/K/A XIAOLIMEI
John Doe 4
AIKIA CHEN XUE A/K/A CHEN DAI A/KIA CHEN DAIL A/K/A CHEN JUN YONG A/K/A CHENXUEFENG
John Doe 5
AIKIA WANG ZHENGLEI A/K/A SUN XIAN SHENG A/KIA XIANGSHENG WANG A/K/A WANG ZHENG LEI A/KIA ZHENGLEI WANG A/K/A ZHENG WANG A/K/A WANG XIAN SHENG
John Doe 6
AIKIA WANG ZHENGLEI A/K/A SUN XIAN SHENG A/KIA XIANGSHENG WANG A/K/A WANG ZHENG LEI A/KIA ZHENGLEI WANG A/K/A ZHENG WANG A/K/A WANG XIAN SHENG
John Doe 7
A/K/A HUANGMINJUN A/K/A WU LONGQI A/KIA LUO ‘FINGFE A/K/A QINFAN
John Doe 8
A/K/A CHENQI A/K/A QI CHEN A/K/A JONE SMITH A/K/A LIN LIN A/KIA FJC004 A/K/A LE LEA/KIA JAMES D. HILL
John Doe 9
A/KIA REN XIAOQING A/KIA XIAOQING REN AIK/A SUMMER A/KIA BUSINESS A/K/A AMY SMITH A/K/A XIONG TENG A/K/A XIONTENG A/KIA MIKE WANG A/K/A HE QIAN A/K/A DUOSIYIBEIA/KIA ANNIE HE
John Doe 10
A/K/A JUNGLE KOO
John Doe 11
A CHEN YIFAN A/K/A ZHANG SHI AIK/A LI CHANG A/K/A PENG PENG A/K/A WAN SAN SAN A/K/A MENG XIANG A/K/A GAN PING A/KIA FANG PING A/K/A CHEN ZHEN A/K/A KAI SHA A/K/A WANGBIN BIN A/K/A PING PING A/K/A LI MEIMEI A/K/A XU WANG AIKIA PING JIN A/K/A XUE JI MIN
John Doe 12
A/K/A CHEN GUOPENG A/K/A GUOPENG CHEN
John Doe 13
A/K/A WANGZHIQIANG A/K/A YANG A/K/A ANDY A/K/A ONLY A/K/A LIURUOLAN
John Doe 14
AKA WAN ZHENCAI A/K/A HUANG YAN A/K/A HUANG YAN JIN A/K/A YU MEI ZHANG A/K/A YANG WEN XUE